Menu

Par mums

Kas ir ESU?

Angliski runājošo apvienība (The English Speaking Union- ESU)

Dibināta Apvienotajā Karalistē 1918.gadā

ESU ir neatkarīga, nepolitiska sabiedriska bezpeļņas organizācija.

ESU šobrīd ir starptautiski izaugusi par neatkarīgu organizāciju tīklu vairāk kā 50 pasaules valstīs Eiropā, Amerikā, Āzijā, Austrālijā, Vidējos Austrumos un Āfrikā.

Organizācijas pamatmērķis ir veicināt saprašanos un cilvēces sasniegumus paplašinot angļu valodas lietošanu visā pasaulē.

ESU galvenā mītne atrodas Dartmouth House Londonā (AK). Informāciju no ESU galvenās mītnes varat iegūt apmeklējot www.esu.org

 

 

ESU Latvijā

Mūsu attīstība:

1997    Entuziastu grupai rodas ideja par ESU dibināšanu Latvijā

1998    Tiek veidota nacionālā ESU-Latvia dibināšanas komiteja

1999    ESU-Latvia tiek reģistrēta kā Latvijas nevalstiskā organizācija

2002    Notiek ESU-Latvia oficiālā atklāšana un tiek apstiprināta ESU-Latvia iekļaušana globālajā ESU organizāciju tīklā.

 

ESU-Latvia vadītāji kopš 1997.gada:

Ian Tervit       (1997-1998)

David Jackobs                        (1999)

Guna Jākobsone        (2000-2002)

Marita Batņa              (2003-2007)

Ruta Zadziorska        (kopš 2007)

 

Tradicionālās ESU-Latvia aktivitātes:

●          Nacionālo publisko uzstāšanos sacensību organizēšana

●          Iesaistīšanās ESU International organizētajās izglītības un kultūras programmās

●          Grāmatu ziedošanas organizēšana

●          Ikmēneša Angļu kluba sanāksmju nodrošināšana

 

 

Publisko uzstāšanos sacensību uzvarētāji

2008  Kristaps Ozoliņš, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

2009  Dāvis Stapanovs, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

2010  Lūkass Lappuķe, Rīgas Franču Licejs

2011  Oskars Goba, Valmieras Viestura ģimnāzija

2012  Matīss Kaža, Rīgas Centra Humanitārā vidusskola

2013  Jānis Gruzniņš, Talsu Kristīgā vidusskola

2014  Edvards Rutkis, Rīgas Franču Licejs

 2015  Elva Poriete, Jēkabpils Valsts ģimnāzija

2016 Gustavs Ēvalds, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

ESU-Latvia aktivitātes nodrošina brīvprātīgo darbs un tās tiek  finansētas no biedru naudas iemaksām, ziedojumiem, sponsoru ziedojumiem, ESU stipendijām un grantiem.

Papildus regulārai sadarbībai un informācijas apmaiņai ar ESU International, ESU-Latvia uztur sakarus un sadarbojas ar ESU-USA Delaware un St.Lous nodaļām, ESU-Lithuania, ESU-Czech Republic un citām ESU organizācijām.