Menu

Latgales publiskās runas konkurss – 2017

Latgales publiskās runas konkurss vidusskolēniem angļu valodā – 2017

LatgaleRegion2017

 Š.g. 16.februārī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē notika Latgales publiskās runas konkurss vidusskolēniem angļu valodā. Konkursa kopīgā tēma bija 2017 „Peace is not an absence of war” (“Miers nav kara neesamība”).

            Konkursā piedalījās 16 skolēni no Līvāniem, Jēkabpils, Špoģiem un Daugavpils. Daugavpili pārstāvēja 13 skolēni no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas. Skolēni runāja par miera svarīgumu un vērtībām cilvēka dzīvē un personisko pieredzi sociālajā saskarsmē. Piecas minūtes ilgās uzstāšanās laikā skolēni rādīja savas angļu valodas runas un oratoru prasmes, kuras būs ļoti noderīgas viņu turpmākajā dzīvē: izglītībā, darbā un komunikācijā ar apkārtējiem cilvēkiem. Skolēnu runu nosaukumi piesaista klausītāju uzmanību: „Es neesmu Spinoza”, „Bezspēcīgo spēks”, „Kara un vardarbības psiholoģiskā ietekme uz bērniem”, “Miera nianses”, „Vārdu un darbu bezjēdzīgums”, „Vai tā ir ilūzija?” utt.

            Konkursu atklāja Ruta Zadziorski, Latvijas Angļu valodas runātāju savienības prezidente. Viņa atzīmēja, ka ir vienmēr priecīga būt Daugavpilī un klausīties skolēnu runas, kuras vienmēr ir sagatavotas ļoti augstā līmenī, pateicoties skolēnu pedagogiem. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka sveica konkursa dalībniekus un novēlēja augstus sasniegumus. Neatkarīgo žūriju šogad pārstāvēja Latvijas Angļu valodas runātāju savienības valdes locekle un izdevniecības „Musica Baltica” vadītāja Solvita Sējāne, angļu valodas un publiskās runas skolotāja Iveta Ivansone un Daugavpils Universitātes politoloģijas doktorants no Vašingtonas (ASV) Kerijs Nīls (Carey Neil).

            Žūrijai bija ļoti grūts uzdevums, tāpēc ka izvēlēties labākos starp labākajiem ir sarežģīts process. Tomēr konkurss ir konkurss, un pēc ilgām pārrunām tika nosaukti seši uzvarētāji, kuri pārstāvēs Latgali valsts publiskās runas konkursā Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā 8.aprīlī. 1.vietu ieņēma Daugavpils 12.vidusskolas skolniece Eva Kucina (skolotāja Tatjana Gžibovska) ar runu „Nepieteiktais karš”, 2.vietas ieguvējs – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolnieks Aivars Lucijanovs (skolotāja Dace Seglēre) ar runu „Kāpēc karš? Kas ir karš?”, par 3.vietas cienīgu žūrija atzina Daugavpils 9.vidusskolas skolnieku Ernestu Grahoļski (skolotājas Irina Starovoitova un Zinaida Jasinska) ar runu „Saikne starp karu un mieru”. Atzinības rakstus saņēma trīs skolēni: Daugavpils 3.vidusskolas skolniece Viktorija Izotova (skolotāja Alina Jeremenko) ar runu „Uzvarētājs iegūst visu”, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolniece Eleonora Kursīša (skolotāji Sergejs Usevičs un Irina Bučinska) ar runu „Miers neeksistē” un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolniece Nikola Ščadro (skolotāja Ligita Urpena) ar runu „Būt vai nebūt?”

            Žūrija arī atzīmēja visu dalībnieku ļoti augsto angļu valodas zināšanu un prasmju līmeni.

            Novēlam mūsu skolēniem veiksmīgu uzstāšanos Rīgā!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas angļu valodas skolotāju MA vadītāja, izglītības metodiķe

Ilona Ustinova,

 

Atsauksmes par Publiskās runas konkursu 2015

Paldies par labajiem vārdiem, kas patiešām ir liels uzmundrinājums turpināt iesākto-mudināt skolēnus sevi izteikt publiskās runas formā. Vienmēr ir ļoti patīkami piedalīties konkursā, jo gaisotne, neskatoties uz lielo konkurenci, vienmēr ir draudzīga. Mūsu skolas angļu valodas skolotājas uzskata, ka ESU Latvia PSC ir mācību gada nopietnākais pasākums un, piedaloties tajā ,ieguvēji ir visi, arī skolotāji. Īpaši patīkami, ka Jūs pati uzrunājat un uzslavējat dalībniekus -ir sajūta, ka katrs dalībnieks ir gaidīts un svarīgs. Paldies Jums!
Ar cieņu,
Sanita Kundziņa- Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Sveiciens visiem

Laipni lūdzam Latvijas angliski runājošo apvienības mājas lapā!

 

Angliski runājošo apvienība (The English Speaking Union- ESU)

Dibināta Apvienotajā Karalistē 1918.gadā

ESU ir neatkarīga, nepolitiska sabiedriska bezpeļņas organizācija.

ESU šobrīd ir starptautiski izaugusi par neatkarīgu organizāciju tīklu vairāk kā 50 pasaules valstīs Eiropā, Amerikā, Āzijā, Austrālijā, Vidējos Austrumos un Āfrikā.

Organizācijas pamatmērķis ir veicināt saprašanos un cilvēces sasniegumus paplašinot angļu valodas lietošanu visā pasaulē.

ESU galvenā mītne atrodas Dartmouth House Londonā (AK). Informāciju no ESU galvenās mītnes varat iegūt apmeklējot www.esu.org

 

Plašākas ziņas par ESU-Latvia un tās vēsturi skatiet sadaļā Par mums